English

Zremb Chojnice

Zakład Budowy Maszyn

 
Spółka notowana na GPW

32/2017 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 lipca 2017r.

Podstawa prawna       
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący nr 32 / 2017

    
Zgodnie z art. 70 pkt 3 - Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji, _ Emitent _ przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 26 lipca 2017r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 26.07.2017r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na NWZ w dniu 26.07.2017r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

1.Pan Krzysztof Kosiorek - Sobolewski
- Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 26.07.2017r: 1.632.805
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.632.805
- procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 26.07.2017r.: 59,12    - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 18,72%

2.NAVIMOR-Z Sp. z o.o.
- Liczba zarejestrowanych akcji na NZWZA w dniu 26.07.2017r: 687.000
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 687.000
- procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 26.07.2017r.: 24,88%
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,88%

3.Pan Mieczysław Bielenia
- Liczba zarejestrowanych akcji na NZWZA w dniu 26.07.2017r: 441.962
- Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 441.962
- procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 26.07.2017r.: 16,00%
- procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,07%

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-07-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu