English

Zremb Chojnice

Zakład Budowy Maszyn

 
Spółka notowana na GPW

Mudskip - transport szlamu morskiego

Mudskip- służą do magazynowania i transportu szlamu morskiego wydzielającego się podczas wydobywania ropy.