English

Zremb Chojnice

Zakład Budowy Maszyn

 
Spółka notowana na GPW

Oferta

Do podstawowych produktów stanowiących dotychczasową i przyszłą produkcję oraz związaną z nią sprzedaż zaliczamy:

Rozwiązania techniczne tych wyrobów, zwłaszcza ich funkcjonalność a następnie jakość potwierdzone testami i odbiorem przez specjalistyczne a zarazem niezależne Towarzystwa Odbiorowe, czynią te wyroby nowoczesnymi i przydatnymi.